A keni problem me Bletët

ose na thirrni +383(0)49221223

Bletët e mjaltit janë një insekt social dhe popullohen në koloni. Këto koloni kanë një sistem kaste me tre nivele që përbëhet nga: bleta mbretëreshë që është përgjegjëse për prodhimin e vezëve; dronë meshkuj që çiftëzohen me mbretëreshën; dhe bletët punëtore femra që nuk riprodhohen.

Kosheret e tyre prej dylli janë shumëvjeçare dhe mund të strehojnë deri në 80,000 bletë në të njëjtën kohë. Ata qëndrojnë më aktivë në muajt e verës; gjatë dimrit, bletët mblidhen brenda kosheres dhe vetërregullojnë temperaturën e brendshme për t’u ngrohur. Bletët e mjaltit varen shumë në bujqësi për pllenim dhe ato përbëjnë 80% të të gjithë pllenimit të insekteve.

Latest Bletët Përditësimet