Ndjeheni të rrezikuar?

Na Telefononi +383(0)49221223

Prodhimtaria

Objektet e prodhimit shpesh kërkojnë format më të plota të kontrollit të dëmtuesve. Kjo nevojë mund të vijë nga disa faktorë si organi auditues i objektit tuaj, struktura e objektit, dyert, punëtoritë e hapura ose operacionet    24-orësh. Të gjithë këta janë faktorë që duhet të merren parasysh; për fat të mirë, ekipi I Truly Nolen mund të krijojë një metodë të shërbimi të personalizuar për t’iu përshtatur nevojave tuaja unike.

Inspektimi

Çelësi për të qenë në gjendje të ofrojë trajtimin e duhur dhe llogaridhënien për objektin tuaj vjen nga një inspektim i thelluar dhe një metodë shërbimi të personalizuar dhe të përshtatur për nevojat unike të objektit tuaj. Tekniket tanë do të jetë në gjendje të përcaktojë se cilat shërbime do t’i përshtaten më mirë nevojave të auditimeve tuaja të kërkuara, por gjithashtu do të vendosë një program për t’iu përshtatur më mirë nevojave tuaja të kontrollit të dëmtuesve.

Shërbimi

Pas një inspektimi dhe diskutimi të plotë me ju për të identifikuar nevojat dhe qëllimet e objektit tuaj, tekniku ynë do të zhvillojë një metodë shërbimi që do të përcaktojë trajtimin tuaj. Shërbimi i përgjithshëm do të përbëhet nga një larmi materialesh të aplikuara siç duhet dhe në mënyrë të sigurt në hapsirat e brendshme dhe të jashtme. Pas përfundimit të shërbimit, profesionisti i shërbimit do të komunikojë gjetjet dhe trajtimin e tij në formë tësakt elektronike.

  • Go Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Go Next