A keni problem me Bletët

ose na thirrni +383(0)49221223

Bletët e mjaltit afrikan

Bletët e mjaltit afrikan nuk duken ndryshe nga bletët evropiane, por binjakët e këqij të pjalmuesit tonë më të rëndësishëm kanë vrarë mbi 1000 njerëz që nga arratisja e tyre në 1957, duke thumbuar dhjetë herë më shumë për viktimë sesa bletët evropiane.

Mënyra e jetesës së bletës së mjaltit afrikan

Bletët afrikana u gjetën në eksperimentin e Kerr-it për të prodhuar më shumë mjaltë kur rriteshin me bletët evropiane të mjaltit, temperamenti i bletëve të afrikan paraqet probleme për bletarët dhe bletarinë në tërësi. Ndërsa bletët nuk dihet se sulmojnë pa provokim, bletët e mjaltit të afrikan reagojnë më shpejt dhe me shumë forcë sesa bletët evropiane të mjaltit. Gjithashtu, helmi i bletëve të afrikan nuk është më i fuqishëm se bletët e tjera, siç besohet zakonisht. Por, për shkak se bletët e mjaltit të afrikan sulmojnë në numër më të madh dhe me më shumë intensitet se bletët e tjera të mjaltit, shpesh duke i ndjekur viktimat e tyre për një distancë të gjatë, bletët afrikana fituan reputacionin e “bletëve vrasëse”.