Ndjeheni të rrezikuar?

Na Telefononi +383(0)49221223

Ndërtesat dhe zyret

Programi Truly Nolen Pest Control për trajtimin e ndërtesave të zyrave bazohet në mbrojtjen kundër një sërë dëmtuesish. Qëllimi ynë është të sigurojmë që ju të keni aftësinë për të ofruar një mjedis pa dëmtues për punonjësit, qiramarrësit dhe mysafirët tuaj.

Inspektimi

Inspektimi për një ndërtesë zyre fillon me një intervistë ku ne mund të mbledhim informacion dhe të vendosim pritshmëritë e shërbimit. Ndërtesat e zyrave shpesh kanë pritshmëri të ndryshme me protokollet e shërbimit; disa ofrojnë shërbime të brendshme për qiramarrësit e tyre dhe disa jo. Pasi të mbledhim informacionin e kërkuar për të ofruar qëllimin tuaj të shërbimit, ne do të fillojmë inspektimin.

Gjatë inspektimit, ne do të bëjmë një rishikim të plotë të të gjitha zonave të pritshme; këtu përfshihën zyrat kryesore, vendet e pushimit, tualetet, zonat e përbashkëta dhe pjesën e jashtme.

Shërbimi

Ekipi ynë do të ndjekë fushën specifike të shërbimit të krijuar nga inspektimi. Kjo i lejon profesionistit të shërbimit të dijë se në cilat fusha të fokusohet.

Ne do t’i trajtojmë të gjitha zonat e përcaktuara në mënyrë proaktive duke aplikuar materiale ose duke vendosur monitorë në vende të sigurta dhe diskrete. Me një program të thelluar monitorimi të brendshëm dhe një trajtim të plotë të jashtëm, ne do të arrijmë qëllimet që diskutuam gjatë inspektimit dhe do të krijojmë një mjedis të kontrolluar nga dëmtuesit. Pas përfundimit të shërbimit, profesionisti i shërbimit do të komunikojë çdo gjetje dhe trajtim.

Ndërtesat dhe pronat e zyrave

Ndërtesat e zyrave përballen me shumë lloje të ndryshme të dëmtuesve. Shikoni fotot më poshtë për të parë se si i trajtojmë ato.

 • Go Previous
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Go Next