Ndjeheni të rrezikuar?

Na Telefononi +383(0)49221223

Dyqanet e shitjeve me pakicë

Të gjitha dyqanet me pakicë duhet të kenë një mënyrë të veçantë shërbimi bazuar në produktet që shiten. Shitësit me pakicë kanë format më të ndryshme të invazionit të dëmtuesve, të cilat mund të përfshijnë bubashfabat, milingonat, brumbuj, molat, miza dhe një shumëllojshmëri të gjerë të dëmtuesve të tjerë. Faktori kryesor në mirëmbajtjen e duhur të një mjedisi pa dëmtues në një dyqan me pakicë është të kuptosh mjedisin, kushtet e favorshme, ruajtjen dhe produktet për shitje..

Inspektimi

Për të siguruar që ne ofrojmë përvojën më të mirë të klientit, ne do të fillojmë me një bisedë dhe një inspektim gjithëpërfshirës ku do të vlerësojmë të gjitha vendet e biznesit tuaj, nga brenda dhe jashtë dhe të gjitha pikat kritike në mes. Zonat e zakonshme të shqetësimit janë zonat e arkave, mbi dhe nën stoqe, kapakë, banjot dhe depoja ndihmëse. Ne gjithashtu do të pyesim për proceset tuaja të ruajtjes së bashku me protokollet e transportit dhe marrjes.

Ky inspektim do të na lejojë të kuptojmë procedurat tuaja të funksionimit, produktet e shitura, rotacionin e produktit dhe të identifikojmë invazionet e mundshme të dëmtuesve. Më pas ne mund të krijojmë mënyren unike të shërbimit.

Shërbimi

Shërbimi ynë për dyqanin tuaj të shitjes me pakicë do të përshtatet në mënyrë unike për nevojat tuaja bazuar në fushën e shërbimit të teknikeve tanë. Trajtimi i përgjithshëm do të përbëhet nga një trajtim i plotë i jashtëm dhe një trajtim proaktiv i brendshëm i dhomave të pushimit, zonave të përbashkëta, dyerve të brendshme, zonave të magazinimit dhe banjove. Për shitësit me pakicë të ushqimit (përfshirë edhe ushqimin për kafshët shtëpiake) mund të jetë i nevojshëm një trajtim më i thelluar për të fituar kontroll më të madh mbi dëmtuesit specifikë të ushqimit. Pavarësisht se çfarë forme dyqani me pakicë hasim, ne kemi aftësinë të trajtojmë në mënyrë korrekte dhe proaktive për mjedisin tuaj unik. Pas përfundimit të shërbimit, profesionisti i shërbimit do të komunikojë gjetjet dhe trajtimin e tij në formë te sakt eletronike.

Shërbimi

Kur bëhet fjalë për kontrollin të dëmtuesve për bizneset me pakicë, nuk ka kompani më të mire se Truly Nolen! Qoftë kontrolli për Insekte, brejtës, zogjë apo diçka tjetër, ne e dimë se si të mbrojmë markën tuaj dhe klientët tuaj. Ne e bazojmë programin tonë të kontrollit të dëmtuesve me pakicë në konceptet e Menaxhimit të Integruar të Dëmtuesve (IPM) i cili përkufizohet si “përdorimi i njohurive dhe aftësive shkencore, hetuese, teknike dhe menaxheriale për të vlerësuar rrezikun e pranisë së dëmtuesve (real ose potencial) brenda ose përreth objektit.

Sistemi i Mbrojtjes Truly Elite (TEPS) dhe veprimi në tre zona të mbroitjës është zhvilluar duke pasur parasysh juve, ku mbrojtja moderne nga dëmtuesit është e detyrueshme. Jo vetëm që përdorim mjetet dhe produktet tradicionale të parandalimit dhe eliminimit të dëmtuesve, si protokollet tona të shërbimit të dizajnuara shkencërisht dhe trajnimet tona të personalizuara, por gjithashtu kemi adoptuar metoda më të zgjuara teknologjikisht që përfshijnë softuerin ekskluziv të Truly Nolen, raportimin në internet, trajnimin virtual dhe më shumë.

Ju nuk mund të përballoni t’i ekspozoni klientët tuaj ndaj dëmtuesve. Mbroni reputacionin tuaj; bëhuni partner me Truly Nolen dhe ne do të zhvillojmë një plan të përshtatur posaçërisht për nevojat tuaja.

Na kontaktoni sot për një konsultë falas.

Fotografitë e nag shitjet me pakicë

Prezenca edëmtuesve është të zakonshme në objektet e shitjes me pakicë për shkak të vizitave të shumta dhe zonave të hapura.

Truly Nolen është këtu për të ofruar shërbime të personalizuara për klientët tanë për të siguruar që ne ofrojmë shërbim cilësor .

  • Go Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  • Go Next