Ndjeheni të rrezikuar?

Na Telefononi +383(0)49221223

Prodhuesit Ushqimor dhe të pijeve

Objektet e prodhimit të ushqimit dhe pijeve janë shpesh objektet më të rregulluara dhe më të audituara. Ekipi i Truly Nolen e di se shërbimin i këtyre objekteve shumë më kompleks dhe i ndjeshëm. Në varësi të organit tuaj që auditon objektin tuaj, kërkesat për një fushë të saktë shërbimi mund të ndryshojnë. Kjo është arsyeja pse Truly Nolen  krijoi Sistemin e Mbrojtjes së Truly Elite (TEPS) dhe sistemin 3 zona të mboitjës, i cili do t’ju ofrojë shërbimin që ju nevojitet jo vetëm për të ruajtur një mjedis pa dëmtues, por edhe për t’i dhënë objektit tuaj pajtueshmëri të plotë të auditimit.

Inspektimi

Ky është hapi i parë në krijimin e mënyrës së shërbimit ku ne do të hartojmë një Program shërbimi i cili do të mbajë një mjedis pa dëmtues si dhe do të ruajë pajtueshmërinë e auditimit. Tekniku do të kryejë një studim në terren ku do të plotësojë një analizë të rrezikut dhe nevojave, grafikun e pajisjeve dhe planin e rekomanduar të shërbimit. Ky inspektim do t’i japë gjithashtu teknikut të kuptuarit e plotë të mënyrës se si funksionon objekti juaj, kështu që ne mund ta trajtojmë më së miri për të akomoduar orarin e objekteve tuaja.

Shërbimi

Shërbimet e kryera do të bazohen nga të dhënat e inspektimit paraprak.

Ekipi ynë teknik do të informohet nga ju për të gjitha kërkesat e auditimit, fushat e favorshme, pritshmëritë e zonave të shërbimit dhe kohën e pershtatshme per shërbim. Ky trajtim i Profesionistëve të Shërbimit është krijuar për të pasur një qasje proaktive ndaj kontrollit të dëmtuesve, duke ndjekur të gjitha rregullat, rregulloret dhe pritshmëritë e juaja.

  • Go Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  • Go Next