Ndjeheni të rrezikuar?

Na Telefononi +383(0)49221223

Restorantet

Ekipi ynë i Truly Nolen është shumë krenar për kryerjen e kontrollit proaktiv të dëmtuesve në restorante duke përdorur një sërë metodash, trajtimesh dhe materialesh të ndryshme për të krijuar një mjedis të kontrolluar nga dëmtuesit. Ne kemi aftësinë e rrallë për të kryer jo vetëm kontrollin proaktiv të dëmtuesve me cilësi të lartë, por edhe aftësinë për të mbajtur nën kontroll mos praninë e dëmtuesve.

Inspektimi

Restorantet ndryshojnë njëa nga tjetra dhe vendi ku ndodhën e që rezulton në qasje specifike.

Për të ofruar shërbim cilësor, inspektorët tanë të trajnuar do të kryejnë një të restorantit tuaj për të përcaktuar se cilat protokolle janë më të përshtatshmet për ndërmarrjen tuaj. Ne do të ju sigurojmë që të ju dokumentojmë të gjithë aktivitetin aktual të dëmtuesve, të identifikojmë pikat e mundshme të strehimit për të parandaluar aktivitetin e ardhshëm të dëmtuesve dhe të ofrojmë metoda specifike të trajtimit për të kontrolluar dëmtuesit në restorantin tuaj.

Shërbimi

Të gjitha shërbimet do të fillojnë me një profesionist shërbimi që do të inspektojë restorantin tuaj për aktivitete të reja, pika të mundshme strehimi dhe kushte të favorshme për zhvillim te dëmtuesve.

Qëllimi ynë është që jo vetëm të kujdesemi për dëmtuesit ekzistues, por edhe të parandalojmë pushtimet e ardhshme të dëmtuesve. Trajtimi proaktiv i kontrollit të dëmtuesve do të fokusohet në trajtimet e çarjeve dhe të çarave, pikat e grumbullimit të lagështirës, ​​grumbullimin e mbeturinave, kanalizimet e dyshemesë, pajisjet e favorshme, zonat e ngrënies, tualetet dhe pjesa e jashtme.

Pas përfundimit të shërbimit, profesionisti i shërbimit do të komunikojë gjetjet dhe trajtimin tonë në pikën e caktuar të kontaktit.

Fotot e inspektimit/infektimit të restorantit

Restorantet tërheqin dëmtuesit për shkak të llojeve të ndryshme të mbeturinave organike të prodhuara atje. Fotot e mëposhtme janë shembuj të profesionistëve të dëmtuesve që inspektojnë një kuzhinë komerciale për të gjetur dhe adresuar çështjet e higjienës.

 • Go Previous
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Go Next