A keni problem me Brumbulli

ose na thirrni +383(0)49221223

Si të mbrohemi nga brumbujt

Kontrolli i brumbullit do të varet nga lloji dhe vendndodhja që ata zotojnë. Strukturat rezidenciale dhe komerciale do të kenë gjithashtu prani dhe teknikat e tyre unike të kontrollit.

Parandalimi, higjiena dhe monitorimi janë hapat më të rëndësishëm në shumicën e situatave të kontrollit të brumbullit. Nëse keni nevojë për ndihmë të mëtejshme, na thirrni për një inspektim falas.