A keni problem me Brumbulli

ose na thirrni +383(0)49221223

Pushtimet nga Brumbujt

Në të vërtetë nuk ka pushtime të mira të brumbujve, kështu që shumica e llojëve të tyre do të kërkojnë një lloj higjienik ose metodash kontrolli. Në varësi të specieve, ato mund të gjenden me ushqim, fruta të thata, dru, lëkurë kafshësh, pupla, pëlhura dhe materiale të tjera natyrore. Prania e tyre e madhe mund të bëjnë dëme të mëdha dhe mund të fajësohen për qindra mijëra, apo edhe miliona Euro të humbur çdo vit.

Metodat e kontrollit do të varen nga lloji dhe vendndodhja.