A keni problem me Kërcelli

ose na thirrni +383(0)49221223

Si të mbrohemi nga kërcjet

Pronarët e shtëpive shpesh përpiqen të përdorin pesticide për të eliminuar kërcjet e brendshme, por këto insekte të guximshme nuk i përgjigjen mirë këtij trajtimi. Megjithatë, dërrasat ngjitëse të vendosura në mënyrë strategjike prapa frigoriferëve dhe pranë burimeve të ujit do të bllokojnë kërcjet në mënyrë të sigurt.                  Ju gjithashtu thjesht mund të shtypni çdo kërcell që gjeni ose t’i hidhni jashtë.

Nëse kërcjet janë një problem i përhershëm për ju, është mirë të shikoni përreth shtëpisë tuaj për të çara që mund të përdorin si pika të hyrjes. Mbyllni çarjet, riparoni kornizat e dritareve dhe sigurohuni që dera juaj e hyrjës të përshtatet fort për t’i mbajtur kërcjet jashtë. Shkurtimi i shkurreve pranë pronës suaj dhe lëvizja e koshave të plehrave, grumbujve të drurit dhe vendeve të tjera të fshehta larg dyerve mund të ndihmojë në eliminimin e kërcënimit të kërcjeve.