A keni problem me Kërcelli

ose na thirrni +383(0)49221223

Pushtimi nga kërcjet

Edhe pse ata rrallë shkaktojnë probleme kur enden brenda, kërcjet mund të jenë problem nëse ato shfaqën masivisht në bodrumin ose garazhin tuaj. Raketa që krijojnë këto insekte kërcyese është e mjaftueshme për të përzënë edhe njeriun më të tokëzuar nga pagurët e tyre. Vetëm kërcjet e shtëpisë mund të riprodhohen vazhdimisht brenda, por edhe kërcjet e fushës mund të enden brenda duke kërkuar ujë, ushqim ose strehim. Kërcjet do të hanë pothuajse çdo gjë, duke përfshirë materialet e kalbura, kërpudhat, fidanët dhe kërcjet tjerë