A keni problem me Kërcelli

ose na thirrni +383(0)49221223

Shqetësimet shëndetësore nga kërcelli

Nuk ka shqetësime serioze shëndetësore të ngritura nga prania i kërcellit. Meqenëse këto insekte rrallë shfaqen në ambiente të mbyllura në grup, çdo rrezik që ata mund të paraqesin mohohet lehtësisht nga numri i tyre shumë i vogël. Shumica e njerëzve thjesht mërziten nga prania e tyre ose ngatërrojnë kërcjetë me buburrecat në shikim të parë.