A keni problem me Rriqërat

ose na thirrni +383(0)49221223

Sa serioze janë pickimet e rriqrave?

Pickimet e rriqrave mund të jenë të rrezikshme si për kafshët shtëpiake ashtu edhe për njerëzit, sepse ato mund të bartin sëmundje.

Këto sëmundje mund të përfshijnë Sëmundjen Lyme, Ethet e Njollave të Maleve Shkëmbore, Ethet hemoragjike etj. Simptomat e zakonshme të sëmundjeve të lidhura me rriqrat mund të përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në: ethe, skuqje, dhimbje dhe dhimbje dhe të dridhura. Nëse në çdo moment mendoni se pickimi është serioz, kërkoni ndihmë mjekësore sa më shpejt të jetë e mundur.