A keni problem me Zogjtë

ose na thirrni +383(0)49221223

Si të mbrohemi nga zogjtë

Kurthi: Ne përdorim kurthet më të reja dhe më efektive së bashku me një karrem jo toksik për të tërhequr zogjtë pa qenë një kërcënim për ju ose fëmijët tuaj dhe kafshët shtëpiake.

Përjashtim: Sistemi dhe produktet tona të Parandalimit të Zogjve janë aq fleksibël dhe të fortë saqë mund të mohojnë hyrjen në fjalë për fjalë në çdo konfigurim arkitekturor – oborre, çati, mbulesa, garazhe parkimi dhe ballkone zyrash. Rrjeti është pothuajse i padukshëm dhe vjen në një larmi ngjyrash. Ne e bëjmë një pikë për të vulosur të gjitha pikat e hyrjes, madje edhe pikat më të vogla të hyrjes.

Bëni zonën jo tërheqëse për kafshët dhe zogjtë:

Përjashtoni ose modifikoni zonat e strehimit

Mbani shkurret pa mbeturina

Mbushni të çara

Vendosni materialet e grumbulluara të paktën 4 metra nga toka

Dezinfektoni vendin: Pastrimi dhe dezinfektimi i plotë i vendit është e vetmja mënyrë për t’u siguruar që është i sigurt pasi të jenë hequr zogjtë.