A keni problem me Zogjtë

ose na thirrni +383(0)49221223

Shqetësimet shëdetësore

Pëllumbat janë bartës të përsosur të sëmundjeve dhe mund të udhëtojnë në distanca të mëdha. Zogjtë dhe jashtëqitjet e tyre mund të bartin mbi 60 sëmundje. Zogjtë mund të mbajnë parazitë të ndryshëm, si rriqrat dhe marimangat gjithashtu.

Një infeksion respirator i quajtur histoplazmozë mund të zhvillohet nga frymëmarrja e një kërpudhe që rritet në jashtëqitje. Kandidiaza dhe kriptokokoza janë infeksione të majave të përhapura nga pëllumbat nga gjurmët e tyre të zorrëve përmes jashtëqitjeve. Këto sëmundje transmetohen te njerëzit duke thithur sporet e kërpudhave në jashtëqitjet, kjo është veçanërisht e vërtetë nëse jashtëqitjet janë të thata dhe më pas përzihen në ajër.