A keni problem me Minjtë

ose na thirrni +383(0)49221223

Për të shmangur praninë e tyre, sigurohuni që të gjitha hyrjet e mundshme të jenë të bllokuara dhe të mbyllura. Për shkak se një mi mund të hyjë në një pronë përmes një vrime me madhësi monedhe, mund të jetë e vështirë të sigurohet që çdo pikë e mundshme hyrëse të jetë e mbyllur siç duhet. Për më tepër, sigurohuni që të gjitha burimet ushqimore të largohen. Nëse gjeni prani të miut, mënyra më e mirë e veprimit është të telefononi na telefononi menjëher.

Latest Minjtë Përditësimet