A keni problem me Brejtësit

ose na thirrni +383(0)49221223

Si të mbrohemi nga brejtësit

Njerëzit nuk shohin shpesh minjtë, por shenjat e pranisë së tyre janë të lehta për t’u zbuluar. Është e rëndësishme të dini se cila specie miu është e pranishme në mënyrë që të zgjidhni strategji efektive të kontrollit. Një strategji e suksesshme e kontrollit të minjve zakonisht përfshin tre elementë: masat higjienike; mbroitje mekanike; dhe kontrolli i popullsisë (kurthi dhe akrremat).

Masat sanitare:

Kontrolli më efektiv i minjve fillon me parandalimin. Plehrat duhet të hidhen siç duhet dhe kushtet sanitare duhet të ruhen në mënyrë të përsosur. Ushqimi i njerëzve dhe i kafshëve shtëpiake është një nxitje për brejtësit dhe duhet të ruhet në enë të mbyllura mirë. Çdo rrjedhje e ujit ose lagështisë duhet të trajtohet dhe/ose të riparohet. Grumbujt e drurit dhe vendet e tjera të strehimit të brejtësve, të tilla zona me barërat e këqija duhet të eliminohen. Për të adresuar një popullatë ekzistuese të minjve, është e nevojshme të identifikohen dhe eliminohen vendet e tyre të të ushqyerit, të pirit dhe të banimit.

Parandalimi :

Mbyllni të gjitha pikat e mundshme të hyrjes kundër hyrjes së brejtësve, të tilla si kanalizimet dhe kanalet e ventilimit

Mbyllni të gjitha hapjet rreth tubave, kabllove dhe telave që hyjnë përmes mureve ose themelit

Sigurohuni që të gjitha dritaret që mund të hapen të jenë të kontrolluara dhe që rrjetat të jenë në gjendje të mirë

Meqenëse brejtësit shpesh hyjnë duke u ngjitur në pemë dhe duke kaluar nga kornizat e thyera ose kanalet e ventilimit, sigurohuni që kornizat e brendshme në çati dhe kanalet e ajrit të dritareve te çatisë janë në gjendje të mirë.

Mbuloni tubat e ventilimit të çatisë me diametër më të madh se 5 cm me rrjeta mbi majat e tyre

Sigurohuni që të gjitha dyert e jashtme të jenë të shtrënguara dhe të izoluara si dhe vendosni pengesa posht dyerve.

Kontrolli i popullsisë:

Kurthi dhe karremi është metoda më e sigurt dhe më efektive për kontrollin e brejtësve brenda dhe përreth shtëpive dhe strukturave të tjera. Edhe pse ka një shumëllojshmëri të kurtheve (p.sh., kurthi i thjeshtë, prej druri, kurthe plastike etj.), gjetja e vendeve më të mira për të vendosur kurthe është shpesh më e rëndësishme sesa lloji i kurthit që përdoret. Megjithatë, për shkak se bejtësit e sidomos brejtësi Alfa priren të shmangin objektet e panjohura, shpesh është e nevojshme të kërkosh shërbimet e një profesionisti lokal të kontrollit të dëmtuesve kur përpiqesh të kontrollosh një popullatë ekzistuese të brejtësve.

Tërheqësit mund të përdoren për të joshur brejtësit në kurthe. Megjithatë, brejtësit janë shumë të dyshimtë për çdo gjë të re që vjen në shtigjet e tyre të themeluara të kërkimit të ushqimit. Frutat e thata, proshuta ose një pjesë e ushqimit për kafshët shtëpiake të grimcuara mund të jenë një karrem tërheqës për kurthe. Mbërthejeni karremin mirë në këmbëzën e kurthit me fije të lehta, fije ose tela të imët, në mënyrë që brejtësi të hapë kurthin kur përpiqet të heqë ushqimin. Mund të përdoren karrema të buta si gjalpi i kikirikut dhe djathi, por minjtë ndonjëherë marrin karreme të buta pa e aktivizuar kurthin.

Kurthe duhet të vendosen aty ku janë brejtësit, mu në mur në zona të izoluara ku ata po kërkojnë strehim dhe përgjatë pistave dhe shtigjeve ku brejtësit lëvizin. Shikoni për shenja të folezimit, gërryerjes dhe jashtëqitjes. Vendosni kurthe në mënyra natyrore të lëvizjes, si p.sh. përgjatë mureve, në mënyrë që brejtësit të kalojnë drejtpërdrejt mbi këmbëzën e kurthit.

Megjithëse karremet rodenticide janë të disponueshme në treg, ato janë potencialisht të dëmshme për njerëzit dhe kafshët shtëpiake nëse nuk përdoren siç duhet. Kur përdoren karrema toksike, minjtë mund të vdesin në vende të vështira për t’u arritur, si brenda mureve ose tavaneve. Era e keqe e një miu të ngordhur/dekompozuar mund të jetë e padurueshme dhe mund të bëjë të nevojshme prerjen e një vrime në mur për të hequr trupin e pajetë, po ashtu gajtë dekompozimit krijohen pleshta të cilat mund të infektojnë njeriun pasi që ato ushqehën me gjak.  

Është më mirë të na kontaktoni për nje inspektim të detajuar falas.

Latest Brejtësit Përditësimet