A keni problem me Brejtësit

ose na thirrni +383(0)49221223

Shqetësimet shëndetësore nga brejtësit

Grumbullimet e feçeve nga jashtqitjet brejtësve mund të përhapin baktere. Brejtësit gjithashtu mund të kontaminojnë burimet ushqimore dhe të shtojnë reaksionet alergjike te njerëzit. Sapo materia fekale të thahet, mund të jetë shumë e rrezikshme për organet respiratore, duke përhapur potencialisht sëmundje të tilla si Hantavirusin, Murtajën Bubonike, Salmonela, Ethet nga Kafshimi i Minjve. Prandaj, higjiena dhe dekontaminimi janë një pjesë jashtëzakonisht e rëndësishme e kontrollit të minjve pas eliminimit të brejtësve dhe përjashtimit të tyre nga struktura. Asnjëherë mos i fshini jashtëqitjet e thata pa u siguruar që të përdorni një vakum të pajisur me filtrim HEPA.

Latest Brejtësit Përditësimet