A keni problem me Milingonat

ose na thirrni +383(0)49221223

Si të mbrohemi Milingonat

Përcaktoni se nga çfarë tërhiqen milingonat dhe hiqni burimin e ushqimit

Pastroni shtigjet e tyre me fshesë rryme, fshijini me ujë me sapun ose spërkatini me pastrues dritaresh

Gjeni pikat e hyrjes dhe më pas mbyllni hapjet ose mbyllni me selikon

Hiqni stacionet e karremit ose aplikoni karremin xhel në pikat e hyrjes

Karremet kërkojnë kohë për të vepruar, kështu që vazhdoni të pastroni shtigjet e milingonave