A keni problem me Morrat

ose na thirrni +383(0)49221223

Shqetësimet shëndetësore nga Morrat

Dy speciet më të zakonshme, morrat e kokës dhe ato pubike nuk janë të rrezikshme dhe nuk duhet të konsiderohen si rrezik mjekësor apo shëndetësor. Ata nuk dihet se përhapin sëmundje, por mund të jenë mjaft të bezdisshme nga kruajtjet e forta dhe më pas gërvishtjet që mund të shkaktojnë.

Morrat e trupit konsiderohen shqetësimi më i madh shëndetësor pasi ato herë pas here mund të transmetojnë sëmundje infektive si tifoja epidemike, ethet e përsëritura dhe ethet e llogores. Morrat e trupit, sidoqoftë, dhe sëmundjet që ato bartin janë zakonisht vetëm një shqetësim i madh shëndetësor në popullatat që jetojnë në kushte të këqija higjienike për shkak të luftës, përçarjes sociale, varfërisë së rëndë ose boshllëqeve në menaxhimin e shëndetit publik.