A keni problem me Zogjët

ose na thirrni +383(0)49221223

Dëmtimi

5 mënyra se si sëmundjet kalojnë nga zogjtë te njerëzit

Ushqimi dhe uji i kontaminuar me feces

Thithja e pluhurit nga fekalet

Kontakti i drejtpërdrejtë me feces

Kontakti me Zogjtë – Zogjtë strehojnë mbi dyzet lloje parazitësh dhe bartin mbi gjashtëdhjetë sëmundje infektive