Have a Wasps Problem?

Or call us +383(0)49221223

Pushtimi nga Grerëzat

Pushtimi i grerëzave mund të jetë mjaft i zakonshëm në zonat e banuara. Nëse vëreni disa grerëza që fluturojnë pranë pronës tuaj, kjo mund të jetë një tregues se një fole ndodhet afër dhe ju duhet të inspektoni ndërtesën tuaj për të përcaktuar vendndodhjen e saj dhe për ta eliminuar atë.

Foletë e grerëzave janë zakonisht të vogla në madhësi, por disa mund të bëhen një shtëpi shumë e madhe për një popullatë të madhe grerëzash. Foletë mund të gjenden si në ndërtese ashtu edhe pranë tyre. Në përgjithësi, grerëzat preferojnë të folezojnë në një vend që siguron strehë nga elementët, si p.sh. poshtë mureve, në qoshet e shtëpive, në ulluqe ose pemë.