Have a Bees Problem?

Or call us +383(0)49221223

Identifikimi i bletëve

Bletët janë të vlefshme dhe një pjesë e rëndësishme e ekosistemit tonë, por në vendin e gabuar në kohën e gabuar, ato mund të bëhen dëmtues. Nëse mendoni se mund të keni një invazion nga bletët, fillimisht duhet të përcaktoni nëse në të vërtetë keni të bëni me bletë dhe jo me ndonjë insekt tjetër thumbues. Grerëzat dhe xhaketat e verdha janë vetëm disa nga insektet më të këqija që nganjëherë ngatërrohen me bletët.

Varietetet e ndryshme të bletëve kanë sjellje të ndryshme folezuese. Bletët dhe grerëzat janë krijesa sociale që krijojnë koshere të mëdha të përbashkëta me galeri foleje dhe huall mjalti të madh. Mos u frikësoni – shumica e tufave të bletëve nuk janë të rrezikshme nëse i lini të qeta dhe mbani distancën tuaj. Bumbleblet shpesh krijonë fole në tokë, por mund të gjenden mbi tokë rreth zonave të oborrit. Ata ndonjëherë do të ndërtojnë foletë e tyre nën trarët e çatisë. Nëse shqetësohen, grerëzat do të gumëzhinin me zë të lartë dhe do të mbrojnë foletë e tyre në mënyrë agresive. Kosheret e bletëve mund të jenë aktive për vite, ndërsa kolonitë e bletëve vdesin çdo vit.