ZOGJËT

Problemi:

zogjet_01

Shpendët  siq janë Pëllumbat, Qavat, Harabelat etj mund të përbëjë një kërcënim serioz për shëndetin e njerëzve për shkak të afërsisë së tyre me njerëzit. Këta banorë urban u kanë përshtatur plotësisht  mënyrës tonë të jetës dhe të lulëzojnë në ndërtesat tona dhe të hanë ushqimin tonë.
Në qoftë se ju do të ishit zemëruar për të gjetur një koloni të brejtësve  jetojnë në tavanin tuaj, ju duhet të jeni i shqetësuar dhe i mërzitur në mënyrë të barabartë për të gjetur fole zogjësh në tavanin apo kulmin tuaj.
Sa i përket bartjës së sëmundjeve, brejtësit dhe shpendët janë të ngjajshëm në këtë aspekt.
Shpendët  janë të përsosur për përhapjen e sëmundjeve, ata të udhëtojnë distanca të mëdha dhe përhapin mbi dyzet parazitë të ndryshme dhe mund të përhapin më shumë se gjashtëdhjetë lloje të sëmundjeve infektive.
Glasat e tyre shkaktojnë korodim të madh të objekteve të llojeve të ndryshme sidomos ato me konstruksion metalik dhe automjeteve tuaja.

3 Mënyrat  e Sëmundjeve të bartura nga shpendët tek njerëzit

1. Ushqim dhe ujë i kontaminuar me feces
2. Inhalimi i pluhurit nga fekalet e tyre
3. Kontakti i drejtpërdrejtë me feces

Mbani mend: Nuk është e mjaftueshme për të hequr apo eliminuar zogjtë, vendet ku kanë qëndruar ata duhet të pastrohen dhe te dezinfektohen mirë që të eliminohen parazitet.

Këshillat Tona

Krijoni zona të pa përshtatshme që shpendët të krijojnë fole duke:
Mbyllur të çarat dhe vrimat në objekt
Mbyllni kapaket e kontinjereve te mbeturinave
Mbani pastër rrethinen e objektit

 

Stinët aktive:

pranvere

vere

vjeshte

dimer

 

 

 

 

Lajmi - Radio Gjakova

Për më shumë informata rreth eliminimit të tyre na kontaktoni.