Premtimet

 
 
 

GARANCIONI

GARANCIONI

Ne garantonjmë që do të jeni të kënaqur me shërbimet tona.
Nëse ka ndonjë problem me ndonjërin nga shërbimet,
Do të vazhdojmë të kryejmë shërbimin tonë në pronën tuaj pa pagesë deri sa të mbeteni të kënaqur ose për shërbimin e fundit paratë do të ju kthehen.