Have a Uncategorized Problem?

Or call us +383(0)49221223

Mijëkëmëshi

Mijëkëmëshit janë një grup artropodësh që karakterizohen nga dy palë këmbë të bashkuara në secilin segment dhe ato mund të kenë segmente të shumta trupore. Asnjë specie e njohur nuk ka 1000 këmbë; rekordi prej 750 këmbësh i përket species Illacme plenipes. Ka rreth 12,000 lloje të emërtuara të millipedëve në mbarë botën.

Kafshimet e millipedëve dhe trajtimi
A Kafshojnë Mijëkëmbëshat?

Mijëkëmbëshat nuk kafshojnë dhe nuk dihet se janë bartës të sëmundjeve. Disa specie kanë sekrecione mbrojtëse për të shmangur grabitqarët, por këto sekrecione janë kryesisht të padëmshme për njerëzit.

Prania e Mijëkëmbëshve

Duke mos i pëlqyer temperaturat e nxehta/të thata ose lagështia e tepërt, mijëkëmbëshët mund të gjejnë strehim edhe brenda përmes hapjeve të vogla në dritare dhe dyer, ose çarje të mundshme në mure.
Jashtë, mijëkëmbëshit tërhiqen nga bimësia e lagësht dhe mbeturinat e gjetheve. Për të parandaluar një prani të tyre, është më mirë të hiqni grumbujt e gjetheve dhe çdo grumbullim tjetër të materialeve bimore