MAKINA MDX 250

 

MDX_250
MAKINA_HVAC_XTRA

  • Është makinë levizëse, përdoret në mjedise të ndryshme dhe mbulon sipërfaqe deri në 300 M3 varësisht nga qarkullimi i ajrit dhe lloji I veprimtarisë.
  • Hargjon vetëm 58 Watt energji elektrike dhe vetëm kur është në funksion.
  • Posedon kontroll kompjuterik i cili na lejon të planifikojmë sipas dëshirës çdo ditë të javës duke caktuar orët e shpërdarjës së aromës dhe sasinë intenzitetit të shpërndarjës së aromës.
  • Edhe nëse keni ndërprerje të rrymës Makina MDX 250 e ruan memorjen e programuar.
  • Për përhapjen e aromave sistemi MDX 250 përdor teknologji “submicron microdiffusion” Ky system prodhon grimca deri në 1 mikron apo më të vogla ku edhe më një lëvizje të vogël të ajrit në një dhomë të madhe grimcat aromatike udhëtojnë dhe shpërndahen në mënyrë të njëtraitshme dhe homogjene në ajër dhe më pas zhduken pa lënë ndonjë gjurmë ose mbetje.
  • Kjo quhet edhe “avullimit të ftohtë” ose “avuj të thatë”

MOS HARRONI SE:

  • Makinat të tjera në treg prodhojnë grimca aromatike të madhësisë 80 mikron të cilat janë shumë të rënda prandaj ato bien në tokë pothuajse menjëherë, nuk zgjasin shumë dhe janë të lagështa.