MAKINA HVAC XTRA

 

HVAC_XTRA

 

MAKINA_HVAC_XTRA

  • Është makinë e cila përdoret në objekte ku ka sistem qëndror të ajrit të kondicionuar (njësi HVAC) .
  • Hargjon 60 Watt energji elektrike vetëm kur është në funksion.
  • Çdo sistem HVAC XTRA është efektive deri në 4000 M3 varësisht nga qarkullimi i ajrit dhe lloji i veprimtarisë.
  • Posedon panel elektronik të kontrollit (ECP) që na lejon të programojmë sipas dëshirës tonë orët e shpërdarjës së aromës për çdo ditë veç e veç si dhe nivelin e intensitetit të shpërndarjës së aromes.
  • Edhe nëse keni ndërprerje të rrymës Makina HVAC XTRA e ruan memorjen e programuar.
  • Për përhapjen e aromave sistemi HVAC XTRA përdor teknologji “submicron microdiffusion” e cila prodhon grimca deri në 1 mikron dhe nuk shkakton korrodim tek kanalet e sitemit të ventilimit.
  • Modeli HVAC XTRA përdoret kryesisht në sipërfaqe të mëdha të objekteve si p.sh: 
    Hotele, Kinema, Teatër, Salla dasmash, Spitale etj.